Teatro Powszechny, Varsavia, Polonia. Collezione Tessuti.